Move forwards

Công ty thành viên

Danh sách các công ty thành viên

 1. Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Lavas 
 2. Công Ty CP ĐTPT Đông Nam Á
 3. Công ty  CP Asa Foods
 4. Công Ty Du Lịch Vân Hồ
 5. Công ty CP ĐT Lavas Phú Quốc
 6. Công ty Macca Ngôi Sao Tây Bắc 
 7. Công ty ĐT Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Việt Nam
 8. Công ty Đầu Tư Lavas Vĩnh Phúc
 9. Công ty Du Lịch Lavas Hòa Bình
 10. Công ty Đá Lai Châu
 11. Công ty Xây Dựng Hoàng Hà
 12. Công ty Thiết Kế Việt Sky