Move forwards

Sứ mệnh – Tầm nhìn

Định hướng phát triển:

LAVAS sẽ vào Top 50 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam với Doanh thu trên 1.000 tỷ đồng mỗi năm từ năm 2020.

Tầm nhìn

Trở thành Tập đoàn sản xuất công nghiệp với chất lượng dẫn đầu, trong đó Thép là lĩnh vực cốt lõi.

Sứ mệnh:

Cung cấp sản phẩm dẫn đầu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đạt được sự tin yêu của khách hàng.

Định vị

Tập đoàn LAVAS – Thương hiệu Việt Nam –  Đẳng cấp toàn cầu