Move forwards

Thành tựu nổi bật

CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA LAVAS GROUP

Lavas Group đã và đang trở thành Tập đoàn đa nghành hàng đầu trong nước và quốc tế. Những sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đã góp phần tạo nền móng xây dựng cho các công trình, mở rộng và quảng bá các sản phẩm Nông nghiệp – đặc sản vùng miền Việt Nam, tư vấn – cung cấp dịch vụ du lịch hàng đầu trong và ngoài nước và là nhà tư vấn, đầu tư tài chính – bất động sản uy tín trên thị trường Tài chính tiền tệ và Bất động sản trên cả nước.