Move forwards

Single Blog Title

This is a single blog caption

Phong trào thể dục thể thao – Một nét văn hóa của công ty !

LAVAS GROUP luôn chú trọng tới sự phát triển của công ty đồng thời quan tâm tới văn hóa cộng đồng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, để nâng cao tinh thần, sức khỏe đời sống và tình đoàn kết gắn bó của tập thể nhân viên, cán bộ trong công ty.

 Các hoạt động thể dục – thể thao được công ty tổ chức liên tục, thường xuyên trong nội bộ công ty hoặc tham gia giao lưu với các đối tác, khách hàng, các giải đấu trong khu vực,…

Ngoài việc xây dựng nên một nét văn hóa riêng cho công ty, hoạt động thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, thể hiện sự quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, thể chất cho người lao động, tạo ra sự giải trí lành mạnh, rèn luyện thể lực giúp tái tạo sức lao động, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, nâng cao năng suất lao động, hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

Để lại một bình luận