Move forwards

Thể dục thể thao - giao lưu bạn hữu!

Hoạt động thể thao giao lưu

Thể dục thể thao – giao lưu bạn hữu!

Đã thành thông lệ hàng tuần, tập thể anh em/cán bộ nhân viên LAVASGROUP lại tập trung, tổ chức tham gia giao lưu đá bóng để nâng cao tinh thần đoàn kết, rèn luyện thể lực và kết nối cùng quý khách hàng, đối tác. SG – 22/09/2019 !

[Tinh thần thể thao – Tinh thần Lavas Group]

Để lại một bình luận